High end Broederij in Warder, Noord-Holland

Broederij Beunder is een echt familiebedrijf en is in 1927 gestart in de pluimveesector. Sinds 1963 heeft het bedrijf zich volledig toegelegd op het uitbroeden van eieren in opdracht van fokkerijen. In de loop der jaren is er volop geïnvesteerd in de productielocatie en wordt er in de high-end broederij gewerkt met de geavanceerde machines van HatchTech.

Inmiddels is de broederij in handen van de vierde generatie van de familie. Broers Marcel en Frank Beunder zorgen ervoor dat er 180.000 eieren per week tot in perfectie kunnen worden uitgebroed en - gesnaveld en geënt - op vakkundige en efficiënte wijze naar de klant kunnen worden getransporteerd voor de opfok.

Broederij Beunder is gevestigd in Warder (Noord-Holland) en ligt in een commercieel pluimveevrij-gebied. Hierdoor is de levering van kuikens ook gegarandeerd bij een uitbraak van de vogelgriep in de sector en kan er continuïteit in het broedproces gewaarborgd worden. Hierna vinden de kuikens snel hun weg naar pluimveefokkers in Nederland, Europa en over de hele wereld, mede door de gunstige ligging nabij Schiphol.

Waarom Broederij Beunder:

  • High-end broederij met meest innovatieve broedmachines van HatchTech
  • Perfecte condities voor het uitbroeden van de eieren
  • Optimale kwaliteit van kuikens
  • 24/7 en 365 dagen per jaar focus op broeden
  • Gevestigd in een commercieel pluimvee-vrij gebied
  • Gewaarborgde continuïteit
  • Dicht bij Schiphol voor efficiënte export
  • Dierenwelzijn en bio veiligheid staan hoog in het vaandel
Broederij Beunder Broedproces
Broederij Beunder Broederij
Broederij Beunder gevel

Onze diensten

Broederij Beunder is gespecialiseerd in het uitbroeden van eieren van kippen en eenden. De geavanceerde broedmachines van HatchTech zorgen ervoor dat het natuurlijke broedproces zo goed mogelijk wordt nagebootst en dat temperatuurschommelingen tot het minimum beperkt worden. Hierdoor worden de perfecte omstandigheden gecreëerd om een optimale kuikenkwaliteit te garanderen.

" High-end broederij met meest innovatieve broedmachines van HatchTech. "

marcel
medelin
Frank

Over Broederij Beunder:

Aan de overkant van waar het bedrijf nu gevestigd is in Warder, begon overgrootvader Beunder in 1927 zijn kippenfokkerij in Noord-Hollandse Blauwe. In de beginperiode mocht hij van de overheid alleen in mei, juni en juli broeden en dat leverde zo’n 5.000 kuikens per jaar op. De overige maanden van het jaar verkocht hij eieren.

Contact

Vanwege strenge veiligheids- en hygiëne eisen is Broederij Beunder alleen op afspraak te bezoeken. De moderne en innovatie broederij is gevestigd aan:

Warder 67
1473 PD Warder

T 0299 - 401 498
M 06 - 274 92 664
E info@broederijbeunder.nl

kaartje-warder