Onze diensten

Broederij Beunder is gespecialiseerd in het uitbroeden van eieren van kippen en eenden. De geavanceerde broedmachines van HatchTech zorgen ervoor dat het natuurlijke broedproces zo goed mogelijk wordt nagebootst en dat temperatuurschommelingen tot het minimum beperkt worden. Hierdoor worden de perfecte omstandigheden gecreëerd om een optimale kuikenkwaliteit te garanderen.

De eieren worden bewaard op de beste bewaartemperatuur om de vitaliteit van de embryo’s en daarmee de kwaliteit van het uiteindelijke kuiken te optimaliseren. De eieren liggen vervolgens 18 dagen in de voorbroedmachine, waarin ze ook volautomatisch gekeerd worden. De broedmachines zijn voorzien van de nieuwste technologie, waardoor ze constant gemonitord worden. Vanaf dag 18 worden de eieren in uitkomstbakken overgelegd en in de uitkomstmachine geplaatst. Rond dag 21 komen de eieren uit. Hierna worden de kuikens gesekst, geselecteerd op kwaliteit, ingeënt tegen de ziekte van Marek en gesnaveld.

Na het broedproces worden de kuikens in de meest uitgebalanceerde omstandigheden qua temperatuur, lucht en licht bewaard, alvorens ze worden getransporteerd. Zo worden de kuikens in de best mogelijke omstandigheden afgeleverd bij de fokker. Per week kan Broederij Beunder met deze werkwijze 180.000 eieren broeden.

" Per week kan broederij Beunder met deze werkwijze 180.000 eieren broeden. "

broedproces broederij beunder
broedproces omgeving broederij beunder
kuikens broedproces broederij beunder

Perfecte condities voor het uitbroeden van de eieren

Gevestigd in een commercieel pluimvee-vrij gebied

Dierenwelzijn en bio veiligheid staan hoog in het vaandel